İnşaat ve Şantiye Güvenliği


Ülkemizde İnşaat sektörü; konut, yol, baraj, liman ve köprü gibi tesisler üreten kuruluşlar ile bu yapılara doğrudan ya da dolaylı olarak girdi üreten tüm sanayi kuruluşlarını kapsayan çok geniş bir sektördür.

DELTAVİP GÜVENLİK yapının bir fikir halinde ortaya çıkışı, etüt ve proje safhasından sonra sahaya inilmesini müteakip, projelerini bir bütün olarak analiz etmekte ve güvenlik stratejilerini oluşturmaktadır.

Gerek can güvenliği, gerekse inşaat malzeme ve ekipmanlarını hırsızlık, yağma, sabotaj, mala zarar verme gibi suç ve hareketlerden koruma amacı ile DELTAVIP Güvenlik tarafından verilen inşaat ve şantiye güvenliği hizmetlerinde dikkat edilmesine özen gösterdiğimiz konular:

  • Belirlenmiş şantiye sınırları içinde giriş çıkış noktalarını kontrol altında tutarak, şantiyenin çevre güvenliğini sağlayarak, önlemler almak.
  • Çevre güvenliğini sağlayıcı devriye hizmetleri yapmak
  • Şantiyenin enerji hattı, ve buna bağlı çalışan güvenlik sistemleri ile ilgili kontrolleri yapmak.
  • Otopark, yedek parça, iş makinaları vb. kontrollerini sağlamak ve prosedürlere uygun halde kullanılmasını sağlamak
  • Şantiye de görev alacak beyaz yaka, teknik personel ve işçilerin giriş çıkışlarını kontrol etmek, Gerekli kayıtları tutmak ve raporlamak. Varsa dinlenme tesisi, yatakhane, lojman, kantin, yemekhane vb yerlerin güvenlik kontrollerini yapmak, uygunsuzlukları belirlemek, düzeltici, önleyici faaliyetler yapmak ve raporlamak.
  • Kantar, vinç vb. iş makinaları, beton santrali, kule, çöp ve atık malzeme noktalarını güvenlik kontrolü altında tutmak.
  • İş Kazası, Doğal afet vb. hallerde koordinasyonu, tahliyeyi sağlamak ve kolluk kuvvetlerine bildirmek.
  • Acil durumlarda acil durum planını uygulamak ve uygulatmak.

DELTAVİP GÜVENLİK halen ülkemiz için önem taşıyan birçok projede yer almaktadır.

DELTAVİP Güvenlik ve Koruma HizmetleriDELTAVİP Güvenlik ve Koruma Hizmetleri