Proje Açıklaması

Deltavip Güvenlik

Ülkemizde İnşaat sektörü; konut, yol, baraj, liman ve köprü gibi tesisler üreten kuruluşlar ile bu yapılara doğrudan ya da dolaylı olarak girdi üreten tüm sanayi kuruluşlarını kapsayan çok geniş bir sektördür.

delta güvenlik inşaat şantiye
delta güvenlik
delta güvenlik şantiye

Güvenlik Kapsamı

DELTAVİP GÜVENLİK yapının bir fikir halinde ortaya çıkışı, etüt ve proje safhasından sonra sahaya inilmesini müteakip, projelerini bir bütün olarak analiz etmekte ve güvenlik stratejilerini oluşturmaktadır.

Koruma 98%
İletişim 92%
Organizasyon 96%
Donanım 98%

Güvenli Alanlar

Gerek can güvenliği, gerekse inşaat malzeme ve ekipmanlarını hırsızlık, yağma, sabotaj, mala zarar verme gibi suç ve hareketlerden koruma amacı ile Deltavip Güvenlik üst düzey koruma hizmeti vermektedir.

Koordinasyon

Güvenlik ekiplerimiz sürekli iletişim halindedir. Tehdit oluşturan bir durum oluştuğunda hızlı bir şekilde organize olunur ve güvenlik tehditleri ortadan kaldırılır.

24 Saat Koruma

Etkin koruma ve güvenlik faaliyetleri ile caydırıcı önlemler alınır. Psikolojik, fiziksel ve zihinsel yeterlilikleri üst düzey olan kişilerden seçilen ekip, 24 saat boyunca koruma faaliyetlerini sürdürür.

Güvenlik Kapsamı

  • Belirlenmiş şantiye sınırları içinde giriş çıkış noktalarını kontrol altında tutarak, şantiyenin çevre güvenliğini sağlayarak, önlemler almak.
  • Çevre güvenliğini sağlayıcı devriye hizmetleri yapmak
  • Şantiyenin enerji hattı, ve buna bağlı çalışan güvenlik sistemleri ile ilgili kontrolleri yapmak.
  • Otopark, yedek parça, iş makinaları vb. kontrollerini sağlamak ve prosedürlere uygun halde kullanılmasını sağlamak
  • İş Kazası, Doğal afet vb. hallerde koordinasyonu, tahliyeyi sağlamak ve kolluk kuvvetlerine bildirmek.
  • Şantiye de görev alacak beyaz yaka, teknik personel ve işçilerin giriş çıkışlarını kontrol etmek, Gerekli kayıtları tutmak ve raporlamak. Varsa dinlenme tesisi, yatakhane, lojman, kantin, yemekhane vb yerlerin güvenlik kontrollerini yapmak, uygunsuzlukları belirlemek, düzeltici, önleyici faaliyetler yapmak ve raporlamak.
  • Kantar, vinç vb. iş makinaları, beton santrali, kule, çöp ve atık malzeme noktalarını güvenlik kontrolü altında tutmak.
  • Acil durumlarda acil durum planını uygulamak ve uygulatmak.