Proje Açıklaması

Deltavip Güvenlik

Ülkemizde sanayi; üretimi doğrudan yönlendiren, başka bir deyişle, doğal kaynak kullanımını yöneten ve bu kullanım sonucunda, pazarı oluşturan koşulların önemli bir bölümünün denetimini elimde bulunduran faktör konumundadır.

delta güvenlik antrepo güvenliği
delta sanayi güvenliği
delta güvenlik depo sanayi güvenliği

Güvenlik Kapsamı

Sanayi Tesisleri, Fabrikalar, Depo, Antrepolar da küçük, orta ve büyük işletmelere güvenlik hizmeti veren Deltavip, sanayicinin yatırım risklerini en aza indirgeme sorumluluğunun bilinci ile, görev aldığı noktalarda güvenlik risklerini tespit eder.

Koruma 98%
İletişim 92%
Organizasyon 96%
Donanım 98%

Güvenli Alanlar

VIP güvenlik kapsamında eviniz, iş yerleriniz ve sık kullandığınız diğer tüm alanlar korunur.

Koordinasyon

Güvenlik ekiplerimiz sürekli iletişim halindedir. Tehdit oluşturan bir durum oluştuğunda hızlı bir şekilde organize olunur ve güvenlik tehditleri ortadan kaldırılır.

24 Saat Koruma

Etkin koruma ve güvenlik faaliyetleri ile caydırıcı önlemler alınır. Psikolojik, fiziksel ve zihinsel yeterlilikleri üst düzey olan kişilerden seçilen ekip, 24 saat boyunca koruma faaliyetlerini sürdürür.

Güvenlik Tehditleri

Genel olarak 7/24 faaliyet sürdüren bu alanlar 24 saat esasına göre 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun kapsamında tesislerin Sabotaj, Yangın, Terör, Hırsızlık, Gasp, Bilgi Güvenliği, Çalışan ve Ziyaretçi Güvenliğini fiziki olarak sağlamaktadır.

Ücretsiz Risk Analizi

Oluşabilecek güvenlik zafiyetlerini tesise özel ÜCRETSİZ RİSK ANALİZİ ile belirleyerek, düzeltici, önleyici faaliyet tavsiyelerini işverene raporlamaktadır. Sizin yerinize düşünüyor, sizin yerinize gözlemliyor ve sizleri tüm risklere karşı koruyoruz.