Ülkemizde İnşaat sektörü; konut, yol, baraj, liman ve köprü gibi tesisler üreten kuruluşlar ile bu yapılara doğrudan ya da dolaylı olarak girdi üreten tüm sanayi kuruluşlarını kapsayan çok geniş bir sektördür.

Can güvenliği, inşaat malzemesi veya ekipman hırsızlıkları, yağma, sabotaj, mala zarar verme gibi bir çok suç ve oluşacak olumsuz etkilerden koruma amacı ile Deltavip hizmet vermektedir.

Deltavip olarak güvenlik ekiplerimiz sürekli iletişim halinde olup tehdit oluşturan bir durum oluştuğunda hızlı bir şekilde organize olmaktadır.

24 saat boyunca koruma sağlayan Deltavip güvenlik şirketi, etkin koruma ve güvenlik faaliyetleri ile psikolojik, fiziksel ve zihinsel yeterlilikleri üst düzey olan ekibimiz ile hizmet vermektedir.